. .

Wat doet Bersama Kuat

De samenwerking tussen de aangesloten organisaties richt zich met name op de cultuurgebonden aspecten. Bersama Kuat maakt zich ‘samen sterk’ voor zo goed mogelijke zorg, toegesneden op de achtergronden en cultuur van haar bewoners. Daartoe verzamelen, ontwikkelen en verspreiden wij kennis over cultuurspecifieke zorg en activiteiten. En zorgen wij voor een goed scholings- en trainingsprogramma voor onze medewerkers en onze vrijwilligers. Wij bieden hen scholing en training aan in de Maleise taal (dementerenden vallen namelijk nogal eens terug in hun moedertaal), in de Indische en Molukse geschiedenis, in omgangsvormen en specifieke gebruiken, alsmede in traumaverwerking. Dat laatste omdat in onze huizen veel ouderen wonen die de Japanse bezetting hebben meegemaakt, alsmede de Bersiap en de repatriëring. Om daadwerkelijk vorm te kunnen geven aan zorg en dienstverlening die gebaseerd is op de cultuur van de zorgvragers, beijvert Bersama Kuat zich voor wet- en regelgeving die dat standpunt ondersteunt en die invulling daarvan mogelijk maakt. Hetzelfde geldt voor de financiering ervan. Omdat wij inmiddels veel ervaring hebben met cultuurspecifieke zorg zetten wij onze deskundigheid ook steeds meer in voor andere multiculturele groeperingen.

 

Kennisnetwerk Djalan Pienter

Via Djalan Pienter word de deskundigheid omtrent cultuurspecifieke zorg verspreid en geborgd.

Samenwerking

Sinds de jaren 90 zijn er contacten met de Stichting Pelita, met name op het gebied van maatschappelijk werk ten behoeve van de bewoners. . De Stichting Pelita is in het leven geroepen om de in Nederland wonende Indische Nederlanders bij te staan. Speciale aandacht is er voor de gevolgen van de gedwongen verhuizing naar Nederland en de gevolgen van de oorlog en het kampverleden.

 
Raffi Nusantra Rumah Kita Zorggroep Elde
Raffy
(Breda)
www.raffyzorg.nl
Nusantara
(Bussum, Almere en Apeldoorn)
www.nusantara.nl
Rumah Kita
(onderdeel van Zinzia Zorggroep te Wageningen)
www.zinzia.nl
Wereldhuis
(onderdeel van Zorggroep Elde. Boxtel)
www.zge.nl