. .

Wie zijn wij

Bersama Kuat is een samenwerkingsverband van 4 woonzorgcentra in Nederland. Te weten:

  • Nusantara te Apeldoorn, Bussum en Almere
  • Raffy te Breda
  • Ruma Kita te Wageningen
  • Wereldhuis te Boxtel

De zorgvraag van ouderen wordt mede bepaald door hun culturele achtergrond. De bovenstaande woonzorgcentra hebben zich gespecialiseerd in cultuurspecifieke zorgverlening aan Indische en Molukse ouderen. In deze bijzondere woonzorgcentra kunnen de Indische en Molukse bewoners hun traditionele leefwijze zoveel mogelijk voortzetten en kunnen zij zich thuisvoelen in een herkenbare omgeving waar de Indische leef- en omgangsvormen, de eigen taal en eetgewoonten gemeengoed zijn. Belangrijk is daarbij dat de medewerkers kennis hebben van de historie en de omgangsvormen, maar vooral ook van de specifieke zorgbehoeftes en bestaansdilemma’s van deze ouderen, zodat zij hen op de juiste wijze kunnen bejegenen.

 

 

 

 
Raffi Nusantra Rumah Kita Zorggroep Elde
Raffy
(Breda)
www.raffyzorg.nl
Nusantara
(Bussum, Almere en Apeldoorn)
www.nusantara.nl
Rumah Kita
(onderdeel van Zinzia Zorggroep te Wageningen)
www.zinzia.nl
Wereldhuis
(onderdeel van Zorggroep Elde. Boxtel)
www.zge.nl